NDOGPASSI III (ZONE DE RECASEMENT)

NDOGPASSI III (ZONE DE RECASEMENT)

Distance from Rond-Point Deido : 8 Km

8 Min 1 Hr , 45 Min

JAPOMA I

JAPOMA I

Distance from Rond-Point Deido : 9 Km

9 Min 1 Hr , 56 Min

JAPOMA II

JAPOMA II

Distance from Rond-Point Deido : 10 Km

10 Min 2 Hr , 0 Min

NDOBO

DOUALA IV

Distance from Rond-Point Deido : 10 Km

10 Min 2 Hr , 6 Min

BOJONGO

DOUALA IV

Distance from Rond-Point Deido : 11 Km

11 Min 2 Hr , 15 Min

NGODI-BAKOKO

NGODI-BAKOKO

Distance from Rond-Point Deido : 12 Km

12 Min 2 Hr , 28 Min
\